Przyłączenie do sieci – zawarcie lub rozwiązanie umowy


Chcesz przyłączyć się do lokalnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej?
Podpisać z nami umowę?
A może sprzedajesz swoją nieruchomość i musisz zakończyć współpracę z nami?

To nie takie trudne, jak może się wydawać. Poniżej prezentujemy prosty instruktarz „krok po kroku” jakie formalności powinieneś dopełnić.


Chcąc podłączyć się do sieci, musisz wypełnić i dostarczyć do nas „Zlecenie opracowania dokumentacji przyłączeniowej do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej”. Pamiętaj, że jeśli masz jakieś wątpliwości, służymy pomocą. Następnie czekaj na kontakt z naszej strony. Wniosek musimy zweryfikować, by móc Ci odpowiedzieć.

Plik do pobraniaJeśli tylko istnieją warunki przyłączenia nieruchomości do sieci, przekażemy Ci opracowaną Dokumentację Techniczną. Od tego momentu, masz 2 lata na wybudowanie przyłącza zgodnie z opisanymi w dokumentacji warunkami. Przyłącze możesz wykonać we własnym zakresie lub zlecić nam jego wykonanie. Szybko i profesjonalnie załatwimy całą sprawę.


Kolejnym krokiem jest dokonywany przez nas odbiór oraz montaż wodomierza głównego. Po takim odbiorze powinieneś zwrócić się do geodety, który dokona inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Mapę od geodety, musisz dostarczyć nam, by otrzymać końcowy protokół odbioru.Z chwilą, gdy Twoja nieruchomość jest już podłączona do naszych sieci, niezwłocznie złóż „Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków” wraz z wymaganymi załącznikami. My przygotujemy umowę i zaprosimy Cię na jej podpisanie.

Plik do pobraniaJeśli zdarzy się sytuacja, wskutek której będziesz chciał rozwiązać z nami umowę, wystarczy, że wypełnisz i dostarczysz „Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków”.

Plik do pobraniaSprzedając swoją nieruchomość, pamiętaj, że unikniesz możliwych nieporozumień, dzięki sporządzeniu z kupującym protokołu określającego stan licznika w momencie przekazania nieruchomości. Taki „Protokół zdawczo-odbiorczy” będzie dla nas podstawą do wystawienia Twojej ostatniej faktury oraz punktem wyjścia do pierwszych rozliczeń z nowym odbiorcom usług.

Plik do pobrania

Zmień rozmiar czcionki