Jakość wody

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) przedstawiamy Państwu zestawienie dotyczące jakości wody wodociągowej za:

II kwartał 2020 r. w miejscowościach:

Krążkowo, Krzepielów, Dębczyn:  II kwartał 2020

Lipinki: II kwartał 2020

Sława, Lubogoszcz, Gola, Przybyszów, Wróblów, Śmieszkowo: II kwartał 2020

Łupice, Ciosaniec, Droniki, Szreniawa, Bagno, Spokojna: II kwartał 2020

Stare Strącze, Nowe Strącze, Krzydłowiczki: II kwartał 2020

 

I kwartał 2020 r. w miejscowościach:

Krążkowo, Krzepielów, Dębczyn:  I kwartał 2020

Lipinki:  I kwartał 2020

Sława, Lubogoszcz, Gola, Przybyszów, Wróblów, Śmieszkowo:  I kwartał 2020

Łupice, Ciosaniec, Droniki, Szreniawa, Bagno, Spokojna:  I kwartał 2020

Stare Strącze, Nowe Strącze, Krzydłowiczki:  I kwartał 2020

 

IV kwartał 2019 r. w miejscowościach:

Krążkowo, Krzepielów, Dębczyn: IV kwartał_2019
Lipinki: IV kwartał_2019
Sława, Lubogoszcz, Gola, Przybyszów, Wróblów, Śmieszkowo: IV kwartał_2019
Łupice, Ciosaniec, Droniki, Szreniawa, Bagno, Spokojna: IV kwartał_2019
Stare Strącze, Nowe Strącze, Krzydłowiczki:   IV kwartał 2019

  • III kwartał 2019 r. w poszczególnych miejscowościach:

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów Lipinki Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • II kwartał 2019 r. w poszczególnych miejscowościach:

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów Lipinki Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • I kwartał 2019 r. w poszczególnych miejscowościach:

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów Lipinki Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • IV kwartał 2018 r. w poszczególnych miejscowościach:

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów Lipinki Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • III kwartał 2018 r. w poszczególnych miejscowościach

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów Lipinki Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • II kwartał 2018 r. w poszczególnych miejscowościach

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • I kwartał 2018 r. w poszczególnych miejscowościach

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów Lipinki Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • IV kwartał 2017 r. w poszczególnych miejscowościach

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów Lipinki Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

Zmień rozmiar czcionki