Jakość wody

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) przedstawiamy Państwu zestawienie dotyczące jakości wody wodociągowej za:

  • III kwartał 2019 r. w poszczególnych miejscowościach:

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów

Lipinki

Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów

Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa

Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • II kwartał 2019 r. w poszczególnych miejscowościach:

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów

Lipinki

Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów

Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa

Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • I kwartał 2019 r. w poszczególnych miejscowościach:

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów

Lipinki

Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów

Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa

Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • IV kwartał 2018 r. w poszczególnych miejscowościach:

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów

Lipinki

Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów

Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa

Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • III kwartał 2018 r. w poszczególnych miejscowościach

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów

Lipinki

Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów

Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa

Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • II kwartał 2018 r. w poszczególnych miejscowościach

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów

Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów

Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa

Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • I kwartał 2018 r. w poszczególnych miejscowościach

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów

Lipinki

Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów

Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa

Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • IV kwartał 2017 r. w poszczególnych miejscowościach

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów

Lipinki

Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów

Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa

Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

Zmień rozmiar czcionki