Kontakt

Witamy Cię na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

Mamy nadzieję, że znajdziesz tu wszystkie informacje związane z naszą działalnością, których będziesz potrzebować. Jeśli zdarzy się jednak sytuacja, że jakaś sprawa będzie dla Ciebie niejasna – dzwoń lub odwiedź nas osobiście. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Poniżej znajdziesz kilka słów o naszej codziennej pracy i o tym, co jest dla nas ważne.


Jesteśmy Spółką prawa handlowego ze 100% udziałem Jednostki Samorządu Terytorialnego – Gminy Sława. Czołowym profilem naszej działalności są prace w zakresie wodociągowo-kanalizacyjnym. Działalność prowadzimy wyłącznie na terenie Gminy Sława. Pomimo tego, że jesteśmy jedynym podmiotem na terenie gminy, który działa w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków, nieprzerwanie się rozwijamy. Zespół pracowników ZWiK Sława pracuje nad wdrażaniem nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą w jeszcze większym stopniu zapewnić bezpieczeństwo ludzi i środowiska, w którym żyjemy.

Woda

Naszym najważniejszym zadaniem jest nieustanne dostarczanie do tysięcy odbiorców czystej, zdrowej, zdatnej do picia wody. Aktualnie na terenie całej gminy posiadamy 5 Stacji Uzdatniania Wody, tzw. hydroforni. Zasilają one w wodę miejscowości:
  • SUW Krążkowo: Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów;
  • SUW Lipinki: Lipinki;
  • SUW Lubogoszcz: Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów;
  • SUW Łupice: Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa;
  • SUW Stare Strącze: Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze.

Ścieki

Równocześnie zajmujemy się odbiorem i oczyszczaniem ścieków. Do naszej oczyszczalni w Sławie poprzez urządzania kanalizacyjne trafiają nieczystości płynne – głównie z terenu Sławy, Lubogoszczy i Radzynia. Wkrótce obszar skanalizowany powiększy się, dzięki realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława” dofinansowanego z Funduszy Europejskich (Programu Infrastruktura i Środowisko).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej świadczymy również usługi w zakresie:

  • wywozu nieczystości płynnych własnym taborem asenizacyjnym;
  • opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • oczyszczania niedrożnych systemów kanalizacyjnych;
  • wykonawstwa w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Pozostałe usługi

Dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków to nie jedyne działalności, którymi się zajmujemy. Prowadzimy również szeroki wachlarz odpłatnie świadczonych usług, które są bezpośrednio związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną oraz mają pomóc mieszkańcom w problematycznych sytuacjach. Do dodatkowych, świadczonych przez nas usług zaliczyć można m.in. wyjazd pogotowia technicznego, dezynfekcja instalacji wodociągowej czy usługi koparko-ładowarki.
Zmień rozmiar czcionki