Aktualne taryfy i opłaty

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. na podstawie art. 24c ust. 2 w związku z 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. 1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) informuje, że od 1 czerwca 2018 r. na okres 3 lat obowiązują taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sława, przedstawione w załączniku:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sława na okres 3 lat – plik PDF do pobrania

Postanowienie – sprostowanie oczywistych omyłek zawartych w załączniku do Decyzji (znak: WR.RET.070.292.2018.AR)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.) informuje, że od 1 kwietnia 2017 r. do odwołania obowiązują taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sława, przedstawione w załączniku:

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sława – plik PDF do pobrania

Zmień rozmiar czcionki