Jakość wody

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) przedstawiamy Państwu zestawienie dotyczące jakości wody wodociągowej za:

III kwartał 2021 r. w miejscowościach:

Krążkowo, Krzepielów, Dębczyn:III kwartał 2021

Lipinki:III kwartał 2021

Sława, Lubogoszcz, Gola, Przybyszów, Wróblów, Śmieszkowo, Lubiatów, Krępina:III kwartał 2021

Łupice, Ciosaniec, Droniki, Szreniawa, Bagno, Spokojna:III kwartał 2021

Stare Strącze, Nowe Strącze, Krzydłowiczki:III kwartał 2021

II kwartał 2021 r. w miejscowościach:

Krążkowo, Krzepielów, Dębczyn: II kwartał 2021

Lipinki: II kwartał 2021

Sława, Lubogoszcz, Gola, Przybyszów, Wróblów, Śmieszkowo, Lubiatów, Krępina: II kwartał 2021

Łupice, Ciosaniec, Droniki, Szreniawa, Bagno, Spokojna: II kwartał 2021

Stare Strącze, Nowe Strącze, Krzydłowiczki:II kwartał 2021

I kwartał 2021 r. w miejsowościach: 

Krążkowo, Krzepielów, Dębczyn: I kwartał 2021 

Lipinki: I kwartał 2021

Sława, Lubogoszcz, Gola, Przybyszów, Wróblów, Śmieszkowo: I kwartał 2021

Łupice, Ciosaniec, Droniki, Szreniawa, Bagno, Spokojna: I kwartał 2021

Stare Strącze, Nowe Strącze, Krzydłowiczki: I kwartał 2021

IV kwartał 2020 r. w miejsowościach:

Krążkowo, Krzepielów, Dębczyn: IV kwartał 2020

Lipinki: IV kwartał 2020

Sława, Lubogoszcz, Gola, Przybyszów, Wróblów, Śmieszkowo: IV kwartał 2020

Łupice, Ciosaniec, Droniki, Szreniawa, Bagno, Spokojna: IV kwartał 2020

Stare Strącze, Nowe Strącze, Krzydłowiczki: IV kwartał 2020

III kwartał 2020 r. w miejscowościach:

Krążkowo, Krzepielów, Dębczyn: III kwartał 2020

Lipinki: III kwartał 2020

Sława, Lubogoszcz, Gola, Przybyszów, Wróblów, Śmieszkowo: III kwartał 2020

Łupice, Ciosaniec, Droniki, Szreniawa, Bagno, Spokojna: III kwartał 2020

Stare Strącze, Nowe Strącze, Krzydłowiczki: III kwartał 2020

II kwartał 2020 r. w miejscowościach:

Krążkowo, Krzepielów, Dębczyn:  II kwartał 2020

Lipinki: II kwartał 2020

Sława, Lubogoszcz, Gola, Przybyszów, Wróblów, Śmieszkowo: II kwartał 2020

Łupice, Ciosaniec, Droniki, Szreniawa, Bagno, Spokojna: II kwartał 2020

Stare Strącze, Nowe Strącze, Krzydłowiczki: II kwartał 2020

I kwartał 2020 r. w miejscowościach:

Krążkowo, Krzepielów, Dębczyn:  I kwartał 2020

Lipinki:  I kwartał 2020

Sława, Lubogoszcz, Gola, Przybyszów, Wróblów, Śmieszkowo:  I kwartał 2020

Łupice, Ciosaniec, Droniki, Szreniawa, Bagno, Spokojna:  I kwartał 2020

Stare Strącze, Nowe Strącze, Krzydłowiczki:  I kwartał 2020

IV kwartał 2019 r. w miejscowościach:

Krążkowo, Krzepielów, Dębczyn: IV kwartał_2019
Lipinki: IV kwartał_2019
Sława, Lubogoszcz, Gola, Przybyszów, Wróblów, Śmieszkowo: IV kwartał_2019
Łupice, Ciosaniec, Droniki, Szreniawa, Bagno, Spokojna: IV kwartał_2019
Stare Strącze, Nowe Strącze, Krzydłowiczki:   IV kwartał 2019

  • III kwartał 2019 r. w poszczególnych miejscowościach:

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów Lipinki Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • II kwartał 2019 r. w poszczególnych miejscowościach:

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów Lipinki Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • I kwartał 2019 r. w poszczególnych miejscowościach:

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów Lipinki Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • IV kwartał 2018 r. w poszczególnych miejscowościach:

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów Lipinki Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • III kwartał 2018 r. w poszczególnych miejscowościach

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów Lipinki Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • II kwartał 2018 r. w poszczególnych miejscowościach

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • I kwartał 2018 r. w poszczególnych miejscowościach

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów Lipinki Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

  • IV kwartał 2017 r. w poszczególnych miejscowościach

Dębczyn, Krążkowo, Krzepielów Lipinki Gola, Lubogoszcz, Przybyszów, Radzyń, Sława, Śmieszkowo, Wróblów Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze

Zmień rozmiar czcionki