O projekcie


Film promocyjny

https://gorzow.tvp.pl/39232073/28092018

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie aglomeracji Sława


Projekt swoim zasięgiem obejmie aż 13 miejscowości w Gminie Sława:

Krążkowo, Lipinki, Radzyń, Kuźnica Głogowska, Głuchów, Tarnówek, Myszyniec, Tarnów Jezierny, Wróblów, Śmieszkowo, Lubiatów, Gola i Sława.

MAPY AGLOMERACJI SŁAWA


Zakres realizowanych działań odpowiada pięciu zdefiniowanym problemom w zakresie niedoborów jakościowych i ilościowych systemu wodociągowego oraz kanalizacyjnego na terenie naszej gminy. Do każdego problemu opracowano szereg rozwiązań – zadań inwestycyjnych rozwiązujących poszczególne kwestie:

W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ

PROBLEM 1. Brak sieci kanalizacyjnych

 • Budowa sieci kanalizacyjnej o długości 90.427 mb, w tym: 51.379,5 mb kanałów grawitacyjnych i 39.047,5 rurociągów tłocznych
 • Budowa 52 szt. przepompowni ścieków, w tym 14 szt. w obszarze zlewni Sława i 38 szt. w obszarze zlewni Krążkowo
 • Budowa 2 szt. lokalnych punktów tłocznych w obszarze zlewni Krążkowo

PROBLEM 2. Niedobory oczyszczalni ścieków w Sławie

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sławie
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Krążkowie – budowa ze środków własnych ZWiK
 • Sława do czasu uzyskania dofinansowania (zadanie poza aktualnym wnioskiem)

W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ

PROBLEM 3. Brak infrastruktury wodociągowej

 • Budowa 46.333 km sieci wodociągowej na obszarze Aglomeracji Sława
 • Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kuźnicy Głogowskiej wraz z obiektami towarzyszącymi

PROBLEM 4. Straty wody

 • Modernizacja SUW Lipinki
 • Modernizacja SUW Krążkowo
 • Modernizacja SUW Lubogoszcz

PROBLEM 5. Brak dostatecznej ilości sprzętu technicznego

 • Zakup 7 szt. specjalistycznego sprzętu obsługującego system kanalizacyjny: zlewnię Sława i Krążkowo, w tym: agregat prądotwórczy, ciągnik rolniczy, przyczepa jednoosiowa, ładowarka teleskopowa, samochód pogotowia wodno-kanalizacyjnego, samochód do czyszczenia kanalizacji oraz leasing pojazd asenizacyjny niezbędny do prowadzenia prawidłowej gospodarki osadami ściekowymi.

Planowane efekty

Planowane efekty – pdf

Mapy aglomeracji Sławy

Mapy aglomeracji Sława

Zmień rozmiar czcionki