Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława


Program Ochrony Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020)

Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława

Beneficjent: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława dla zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych dla obniżenia jego presji na środowisko naturalne, w tym na jednolitą część wód, stan zdrowia ludzi i zwierząt, a także na powstrzymanie zmian klimatu.

Wartość projektu: 138 536 844,77 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 71 240 978,67 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Instytucja Zarządzająca POIŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl

lub specjalnego formularza dostępnego pod linkiem:

https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Zmień rozmiar czcionki