Wywóz nieczystości płynnych

Troska o naturalne środowisko jest jednym z naszych priorytetów. Dlatego poza odprowadzaniem ścieków poprzez sieci kanalizacyjne i ich oczyszczaniem, zajmujemy się również wywozem nieczystości płynnych naszym taborem asenizacyjnym.


Zamów wywóz nieczystości płynnych – tel. 68 35 000 57


Ceny usług wywozu nieczystości płynnych


Ścieki bytowe:
Grupa I obejmuje wywóz nieczystości płynnych w przedziale od 1m³ do 2,5m³ i wynosi: 50,00 zł/m³ 

Grupa II obejmuje wywóz nieczystości płynnych w przedziale od 3m³ do 4,5m³ i wynosi: 32,00 zł/m³ 

Grupa III obejmuje wywóz nieczystości płynnych w przedziale od 5m³ wzwyż i wynosi: 26,00 zł/m³

Placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) oraz odbiorcy z budynków wielolokalowych rozliczanych ze zbiorczego szamba na podstawie wodomierzy:
Grupa I : 22,00 zł/m³

Ścieki przemysłowe:
Grupa I : 28,00 zł/m³

Osady z przydomowych oczyszczalni: 300,00 zł/m³

Przewóz ścieków przemysłowych do stacji zlewnej zleceniobiorcy: 20,00 zł/m³    

Podane ceny są cenami brutto.

Zmień rozmiar czcionki