Wywóz nieczystości płynnych

Troska o naturalne środowisko jest jednym z naszych priorytetów. Dlatego poza odprowadzaniem ścieków poprzez sieci kanalizacyjne i ich oczyszczaniem, zajmujemy się również wywozem nieczystości płynnych naszym taborem asenizacyjnym.


Zamów wywóz nieczystości płynnych – tel. 68 35 000 57

Grupy taryfowe znajdujące się na terenie Gminy Sława, od których uzależnione są ceny za usługę:
Grupa I: Sława, Lubogoszcz, Wróblów, Jutrzenka, Przybyszów, Cegłówko.
Grupa II: Gola, Kuźnica Głogowska, Głuchów, Tarnówek, Lipinki, Dąb, Stare Strącze, Śmieszkowo, Potrzebowo, Radzyń.
Grupa III: pozostałe miejscowości niewymienione w GRUPIE I i II położone na terenie Gminy Sława.


Ceny usług wywozu nieczystości płynnych


Ścieki bytowe:
Grupa I do 5 km: 21,00 zł/m³
Grupa II od 5 do 8 km: 24,00 zł/m³
Grupa III powyżej 8 km: 26,00 zł/m³
Nieruchomości z możliwością przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej: 50,00 zł/m³

Usługi świadczone małym pojazdem asenizacyjnym w mijscach trudnodostępnych: 28,00 zł/m³

Placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) oraz odbiorcy z budynków wielolokalowych rozliczanych ze zbiorczego szamba na podstawie wodomierzy:
Grupa I i II : 18,00 zł/m³
Grupa III : 23,00 zł/m³

Ścieki przemysłowe:
Grupa I : 26,00 zł/m³
Grupa II i III : 27,00 zł/m³

Osady z przydomowych oczyszczalni: 300,00 zł/m³
Przewóz ścieków przemysłowych do stacji zlewnej zleceniobiorcy: 18,00 zł/m³    

Minimalna ilość wywiezionych jednorazowo nieczystości ciekłych wynosi 3,5 m³.

Podane ceny są cenami brutto.

Zmień rozmiar czcionki