Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Stare Strącze w formule „zaprojektuj i wybuduj”


Informacja o zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Stare Strącze” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W dniu 02.09.2022 roku została podpisana  Umowa Pożyczki nr P22006 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Stare Strącze – cz. 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.  w ramach Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych z wykorzystaniem środków udostępnionych Pożyczkodawcy przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową na podstawie której wybudowano:

  • 6 152,28 mb kanalizacji sanitarnej,
  • 83 sztuki przyłączy kanalizacyjnych,
  • 1 przepompownię ścieków,
  •  dokonano wymiany sieci wodociągowej o długości 484,48 mb.

Całkowita wartość Projektu: 5 928 600 zł brutto

Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze: 2 650 976,53 zł

Zmień rozmiar czcionki