Przyłączenie do sieci – zawarcie lub rozwiązanie umowy


Chcesz przyłączyć się do lokalnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej?
Podpisać z nami umowę?
A może sprzedajesz swoją nieruchomość i musisz zakończyć współpracę z nami?

To nie takie trudne, jak może się wydawać. Poniżej prezentujemy prosty instruktarz „krok po kroku” jakie formalności powinieneś dopełnić.

Chcąc podłączyć się do sieci, musisz wypełnić i dostarczyć do nas wniosek o wydanie technicznych warunków wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Pamiętaj, że jeśli masz jakieś wątpliwości, służymy pomocą. Następnie czekaj na kontakt z naszej strony. Wniosek musimy zweryfikować, by móc Ci odpowiedzieć.


Wniosek o wydanie technicznych warunków wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

plik do pobrania 


Jeśli tylko istnieją warunki przyłączenia nieruchomości do sieci, przekażemy Ci opracowaną Dokumentację Techniczną. Od tego momentu, masz 2 lata na wybudowanie przyłącza zgodnie z opisanymi w dokumentacji warunkami. Przyłącze możesz wykonać we własnym zakresie lub zlecić nam jego wykonanie. Szybko i profesjonalnie załatwimy całą sprawę.

Schemat montażu wodomierza ogrodowego

Plik do pobrania 


Kolejnym krokiem jest dokonywany przez nas odbiór oraz montaż wodomierza głównego. Po takim odbiorze powinieneś zwrócić się do geodety, który dokona inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Mapę od geodety, musisz dostarczyć nam, by otrzymać końcowy protokół odbioru.


Z chwilą, gdy Twoja nieruchomość jest już podłączona do naszych sieci, niezwłocznie złóż wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków wraz z wymaganymi załącznikami. My przygotujemy umowę i zaprosimy Cię na jej podpisanie.

Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

 Plik do pobrania

 


Jeśli zdarzy się sytuacja, wskutek której będziesz chciał rozwiązać z nami umowę, wystarczy, że wypełnisz i dostarczysz Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków.

  Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków  

Plik do pobrania 


Sprzedając swoją nieruchomość, pamiętaj, że unikniesz możliwych nieporozumień, dzięki sporządzeniu z kupującym protokołu określającego stan licznika w momencie przekazania nieruchomości. Taki protokół zdawczo-odbiorczy,  będzie dla nas podstawą do wystawienia Twojej ostatniej faktury oraz punktem wyjścia do pierwszych rozliczeń z nowym odbiorcom usług.

Protokół zdawczo-odbiorczy

Plik do pobrania  

Zmień rozmiar czcionki