Budowa kompletnego systemu energetycznego opartego o instalacje agregatu kogeneracyjnego wraz z układem ZKF w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.


 

 

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2014-2020

Nazwa projektu: Budowa kompletnego systemu energetycznego opartego o instalacje agregatu kogeneracyjnego wraz z układem ZKF w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

Beneficjent: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

Cel projektu: zwiększenie udziału energii wytwarzanej w kogeneracji w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sława poprzez budowę kompletnego systemu energetycznego opartego o instalacje agregatu kogeneracyjnego wraz z układem zamkniętej komory fermentacyjnej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

Wartość projektu: 8 195 490,00 zł

Wysokość  wkładu Funduszy Europejskich: 3 988 278,00 zł

Czas rzeczowej realizacji projektu: 15.11.2018 r. – 30.11.2019 r.

 

Projekt dotyczy budowy kompletnego systemu energetycznego opartego o instalację agregatu kogeneracyjnego zasilanego biogazem z oczyszczalni ścieków w Sławie wraz z układem ZKF (zamknięta komora fermentacyjna). Zastosowanie w eksploatowanej przez ZWiK Sława sp. z o.o. oczyszczalni ścieków zamkniętej komory fermentacyjnej wraz z agregatem kogeneracyjnym zasilanym biogazem pozwoliłoby na uzyskanie podwójnego efektu: ekonomicznego w postaci znaczącego obniżenia kosztów energii elektrycznej i ciepła wykorzystywanego w oczyszczalni oraz ekologicznego polegającego na uniknięcie emisji CO₂ i innych zanieczyszczeń.

 

Efekty i rezultaty realizowanego projektu:

  • Powstrzymanie procesu zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim powietrza.
  • Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, których źródłem jest spalanie paliw opałowych i zużycie energii elektrycznej.
  • Poprawa jakości życia oraz zdrowia mieszkańców Gminy.
  • Powstrzymanie degradacji ekosystemów.
  • Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Gminy.
  • Poprawa spójności społecznej i terytorialnej Województwa Lubuskiego.

 

Zmień rozmiar czcionki