Strona główna


Aktualności


Nowe Strącze, Krzydłowiczki, KrzepielówNowe Strącze, Krzydłowiczki, Krzepielów

Zapraszamy na spotkania informacyjne, które prowadzimy wraz z Urzędem Miejskim Gminy Sława. Tematem spotkań będzie: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Nowe ...
Czytaj dalej

Zabezpiecz wodomierz na zimę !Zabezpiecz wodomierz na zimę !

Od kilku dni temperatury poniżej 0°C – pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu instalacji wodociągowej przed zimą. Wodomierze to urządzenia bardzo wrażliwe na niskie temperatury, a ponieważ idzie zima – trzeba o nie ...
Czytaj dalej

Przyłącz się do sieci wodno – kanalizacyjnejPrzyłącz się do sieci wodno - kanalizacyjnej

Jesteś mieszkańcem Głuchowa, Goli, Krążkowa, Krępiny, Kuźnicy Głogowskiej, Lipinek, Lubiatowa, Myszyńca, Radzynia, Sławy – ul. Nowosolskiej, Śmieszkowa, Tarnowa Jeziernego, Tarnówka, Wróblowa. CHCESZ PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI KANALIZACYJNEJ / WODOCIĄGOWEJ ? ...
Czytaj dalej

Informacja o kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.Informacja o kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Informujemy Państwa, że od dnia 01.05.2023 roku rozpoczną się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 ...
Czytaj dalej

Przyłącz się do sieci !!!Przyłącz się do sieci !!!

Celem Naszego projektu jest Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Sława dla zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych dla obniżenia jego presji ...
Czytaj dalej

Zmień rozmiar czcionki