Wywóz nieczystości płynnych

Troska o naturalne środowisko jest jednym z naszych priorytetów. Dlatego poza odprowadzaniem ścieków poprzez sieci kanalizacyjne i ich oczyszczaniem, zajmujemy się również wywozem nieczystości płynnych naszym taborem asenizacyjnym.


Zamów wywóz nieczystości płynnych – tel. 783 115 114

Grupy taryfowe znajdujące się na terenie Gminy Sława, od których uzależnione są ceny za usługę:

Grupa I: Sława, Lubogoszcz, Wróblów, Jutrzenka, Przybyszów, Cegłówko
Grupa II: Gola, Kuźnica Głogowska, Głuchów, Tarnówek, Lipinki, Dąb, Stare Strącze, Śmieszkowo, Potrzebowo, Radzyń
Grupa III: pozostałe miejscowości położone na terenie Gminy Sława, które nie zostały wymienione w grupie I i II


Ceny usług wywozu nieczystości płynnych

Poniższe ceny są cenami brutto.

 

Ścieki bytowe:

Grupa I do 5 km: 9,80 zł
Grupa II od 5 do 8 km: 11,43 zł/m³
Grupa III powyżej 8 km: 13,06 zł/m³

Usługa ciągnikiem rolniczym do 5 km: 18,00 zł/m³

Placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) oraz odbiorcy z budynków wielolokalowych rozliczanych ze zbiorczego szamba na podstawie wodomierzy:

Grupa I i II do 8 km: 6,85 zł/m³
Grupa III powyżej 8 km: 9,94 zł/m³

Ścieki przemysłowe oraz osady z przydomowych oczyszczalni ścieków:

Grupa I do 5 km: 9,80 zł/m³
Grupa II i III od 5 do 8 km: 10,78 zł/m³

Osady z przydomowych oczyszczalni: 18,00 zł/m³

 

Minimalna ilość wywiezionych jednorazowo nieczystości ciekłych wynosi 3,5 m³.

Zmień rozmiar czcionki