Strona główna


Aktualności


Modernizacja SUW Krążkowo

Drodzy Klienci, Jak już wcześniej informowaliśmy w chwili obecnej na obiekcie SUW Krążkowo prowadzane są prace modernizacyjne. Roboty te są wykonywane w ramach aktualnie realizowanej inwestycji w gminie Sława pn.: ...
Czytaj dalej

Prace modernizacyjne na Stacji Uzdatniania Wody w Krążkowie.Prace modernizacyjne na Stacji Uzdatniania Wody w Krążkowie.

Jak już wcześniej informowaliśmy w chwili obecnej na obiekcie SUW Krążkowo prowadzane są prace modernizacyjne. Roboty te są wykonywane w ramach aktualnie realizowanej inwestycji w gminie Sława pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej ...
Czytaj dalej

Stacja Uzdatniania Wody – Lubogoszcz.Stacja Uzdatniania Wody - Lubogoszcz.

Nie wszyscy wiedzą, ale Stacja Uzdatniania Wody w Lubogoszczy również wyposażona jest w fotowoltaikę. SUW w tej miejscowości jest kolejnym terenem wyposażonym w ten nowoczesny rodzaj pozyskiwania energii. Tego typu inwestycje ...
Czytaj dalej

Raport Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Sława”Raport Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Sława"

Raport z największej budowy w gminie Sława Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława” realizowany przez ZWiK Sława to przede wszystkim budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W sumie w ramach ...
Czytaj dalej

JRP.511.RB.3.1.2020 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane – „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sławie z instalacją użyźniacza gleby – Etap III”JRP.511.RB.3.1.2020 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sławie z instalacją użyźniacza gleby - Etap III"

JRP.511.RB.3.1.2020 Sława, 31.12.2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.ul. Henryka Pobożnego 1167-410 Sławatel.: 68 35 000 50ogłasza przetarg nieograniczony naroboty budowlane pn.:„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sławiez instalacją użyźniacza ...
Czytaj dalej

Zmień rozmiar czcionki