Przyłącz się do sieci !!!


Celem Naszego projektu jest Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Sława dla zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych dla obniżenia jego presji na środowisko naturalne, w tym na jednolitą część wód, stan zdrowia ludzi i zwierząt, a także na powstrzymanie zmian klimatu.Dla tych, którzy nie złożyli jeszcze wniosku na przyłączenie się do sieci prezentujemy krótki instruktaż jak łatwo to zrobić !!!

Zmień rozmiar czcionki