Jeden krok do niższego abonamentu


Szanowni Państwo,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. w trosce o najwyższą jakość oferowanych usług, wdraża udogodnienia, które mają ułatwić Państwu współpracę z nami. Po modyfikacji oprogramowania, na którym pracujemy, wprowadzamy możliwość przesyłania Państwu faktur również w formie elektronicznej – drogą mailową.

Otrzymywanie faktury w formie elektronicznej, jednocześnie rezygnując z tradycyjnej formy papierowej, ma wiele korzyści. Wiąże się to chociażby z niższą opłatą abonamentową za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Jeśli wyrażacie Państwo chęć oraz zgodę na otrzymywanie faktur tylko drogą elektroniczną, prosimy o pobranie załączonego niżej oświadczenia, jego wypełnienie i podpisanie, a następnie odesłanie lub dostarczenie go do naszej siedziby pod adresem: ul. Długa 1, 67-410 Sława.

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną

Zmień rozmiar czcionki