Informacja o kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.


Informujemy Państwa, że od dnia 01.05.2023 roku rozpoczną się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. … Czytaj dalej

Przyłącz się do sieci !!!


Celem Naszego projektu jest Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Sława dla zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych dla obniżenia jego presji na środowisko naturalne, w tym na jednolitą część wód, stan … Czytaj dalej

NOWE GODZINY PRACY ZWiK Sława


Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje Państwa o zmianie godzin pracy. Od dnia 16.01.2023 r. pracujemy – od Poniedziałku do Piątku w godzinach 7:00 – 15:00

Flota ZWiK Sława


Flota ZWiK Sława powiększona o kolejne dwa pojazdy! Zakupione pojazdy to samochód asenizacyjny do odsysania i transportu osadów oraz samochód do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania nieczystości płynnych. Pojazdy te posłużą do obsługi gospodarstw domowych naszych klientów.

Zmień rozmiar czcionki