Nowe taryfy za wodę i ścieki


Szanowni Państwo,

od początku czerwca 2018 r. wszystkich naszych Odbiorców obowiązują nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Obecne stawki zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Przez najbliższy rok za 1m3 uzdatnionej wody w większości będziemy płacić 4,95 zł brutto. Inne stawki obowiązują oczywiście odbiorców wykorzystujących wodę do celów produkcyjnych. Cena za 1m3 ścieków socjalno-bytowych trafiających do sieci kanalizacyjnej pozostaje bez zmian, tj. 5,63 zł brutto.

Największą zmianę, jaką wprowadziliśmy, jest wysokość stawek abonamentowych za wodę, które od teraz kształtuje 5 czynników: cel wykorzystywanej wody, podłączenie do sieci kanalizacyjnej, ilość rocznie zużywanej wody, sposób odczytywania wodomierza, rodzaj otrzymanej faktury. Takie zróżnicowanie stawek ma premiować osoby, które korzystają z udogodnień, jakie oferujemy, bądź jakie zostaną wprowadzone. Najmniejszą opłatę abonamentową poniosą te osoby, które m.in. otrzymują od nas faktury elektroniczne, zmieniły wodomierz na nowoczesny z nakładką radiową do zdalnego odczytu, oraz których nieruchomości są podłączone do sieci kanalizacyjnej. Aktualnie wszystkich Odbiorców dzielimy na 38 grup taryfowych w zakresie dostarczania wody oraz 32 grupy taryfowe
w zakresie odprowadzania ścieków. Funkcjonujące stawki abonamentowe za wodę wahają się od 2,60 zł do 23,33 zł, natomiast za ścieki od 1,41 zł do 12 ,96 zł. Podane ceny są już cenami brutto, czyli zawierają w sobie podatek VAT. Stawki opłaty abonamentowej funkcjonować będą przez najbliższe 3 lata.

Szczegółowe informacje w zakresie wszystkich obowiązujących stawek znaleźć można pod adresem: https://zwik.slawa.pl/aktualne-taryfy-i-oplaty/ . Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego lub do osobistego odwiedzenia nas w siedzibie ZWiK Sława.

Ponadto informujemy, że w najbliższym czasie będziemy zapraszać Państwa do podpisania nowej umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Minione pół roku przyniosło mnóstwo zmian w przepisach dotyczących sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Są to modyfikacje, które dotyczą wszystkich przedsiębiorstw z branży na terenie kraju. W związku z tym już pracujemy nad nowymi regulaminami oraz dostosowaniem umów do ogólnopolskich standardów.

Zmień rozmiar czcionki