Raport z największego projektu w historii Gminy Sława


Roboty budowlane w ramach I etapu „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława” ruszyły pod koniec ubiegłego roku.

W zakresie sieci wodociągowych w 2019 roku stworzono już blisko 1.140 mb rurociągów. Najwięcej infrastruktury położono w Tarnowie Jeziernym – ponad 480 mb. W Kuźnicy Głogowskiej powstało już 300 mb sieci. Rozpoczęto również prace związane z siecią wodociągową dla Radzynia i Myszyńca. W stanie surowym jest już budynek Stacji Uzdatniania Wody w Kuźnicy Głogowskiej. Powstały tam także m.in. 3 zbiorniki na popłuczyny, tj. ścieki powstałe w procesie czyszczenia (płukania) filtrów w trakcie uzdatniania wody.

W ramach zadań dotyczących sieci kanalizacyjnych wykonano m.in. ponad 800 mb rurociągu tłocznego dla Tarnowa Jeziernego i Głuchowa. Powstało także 9 studni kanalizacji sanitarnej dla Kuźnicy Głogowskiej i Radzynia, 3 dla Radzynia i Lipinek oraz 2 dla infrastruktury w Tarnówku.

Prace w najbliższych tygodniach prowadzone będą głównie w Kuźnicy Głogowskiej i najbliższych okolicach. Roboty kontynuowane będą na terenie hydroforni. W Kuźnicy powstaną także kolejne metry sieci wodociągowej oraz kontynuowane będzie wykonywanie sieci kanalizacji tłocznej. Sukcesywnie prowadzone będą próby ciśnieniowe wykonanych odcinków sieci kanalizacji tłocznej oraz sieci wodociągowej.

Z kolei w 2018 roku wybudowano:

 • 710 mb sieci wodociągowej dla Tarnówka,
 • 2.956 mb sieci wodociągowej dla Myszyńca z siecią wodociągową Myszyniec – Kuźnica Głogowska,
 • 1.976  mb sieci wodociągowej dla Tarnowa Jeziernego,
 • 4.737 mb sieci wodociągowej dla Radzynia z rurociągiem tranzytowym Radzyń-Kuźnica Głogowska,
 • 714 mb kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnówek oraz rurociągu tłocznego Tarnówek – Kuźnica Głogowska,
 • 1.423 mb kanalizacji dla Kuźnicy Głogowskiej oraz rurociągu tłocznego Kuźnica Głogowska – Radzyń,
 • 1.926 mb kanalizacji sanitarnej dla wsi Myszyniec oraz rurociągu tłocznego Myszyniec – Kuźnica Głogowska,
 • 1.897 mb kanalizacji sanitarnej dla wsi Tranów Jezierny oraz rurociągu tłocznego Tarnów Jezierny – Głuchów,
 • 6.200 mb kanalizacji sanitarnej dla wsi Radzyń oraz rurociągu tłocznego Radzyń-Lipinki,
 • 4.168 mb kanalizacji sanitarnej dla wsi Lipinki oraz rurociągu tłocznego Lipinki – Krążkowo,
 • 3.317 mb kanalizacji sanitarnej dla Krążkowa.

Podsumowując w ramach I etapu realizacji inwestycji wykonano:

 • 11.519 mb infrastruktury wodociągowej z zaplanowanych 36.774 mb,
 • 20.635 mb infrastruktury kanalizacyjnej z zaplanowanych 50.583 mb.

Przypomnijmy:

Wykonawcą I etapu jest Konsorcjum Piec-Bud
Wartość projektu: 134.630.146,56 zł brutto
Wartość dofinansowania: 68.138.925,53 zł

 

Zmień rozmiar czcionki