Umowa podpisana – roboty ruszają!


O największej inwestycji w historii gminy – „Uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława” wiedzą wszyscy mieszkańcy naszej okolicy.

Dziś, tj. w piątek 24 sierpnia 2018 roku, podpisana została umowa z wykonawcą wyłonionym w ramach wielkiego przetargu, o wartości 93 421 702,92 zł brutto. W ramach umowy Konsorcjum „Piec-Bud” rozpocznie realizację wielkiego projektu, a dokładniej mówiąc I etapu inwestycji. W ciągu najbliższych 3 lat wybudowane zostaną m.in. stacja uzdatniania wody w Kuźnicy Głogowskiej, oczyszczalnia ścieków w Krążkowie oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne w Krążkowie, Lipinkach, Radzyniu, Kuźnicy Głogowskiej, Myszyńcu, Głuchowie, Tarnowie Jeziernym i Tarnówku. Na II etap przygotowywany jest już kolejny przetarg nieograniczony.

Największa inwestycja w historii gminy ruszyła. Chodź rozpoczynające się lada dzień roboty budowlane odczuje zapewne każdy z nas, to najważniejsze jest, że wieloletnia walka o ten projekt, przyniesie wyczekiwane rezultaty.

Zmień rozmiar czcionki