Woda zdatna do picia


Właśnie otrzymaliśmy informację od PPIS, że woda pochodząca z wodociągu publicznego w Krążkowie nadaje się do spożycia.

Prosimy przekażcie wiadomość swoim znajomym i sąsiadom. Poniżej zamieszczamy oficjalny komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nowej Soli dotyczący jakości wody w Krążkowie, Krzepielowie i Dębczynie.

Komunikat nr 38 z dnia 16 sierpnia 2019 r.

Przypominamy, że w ramach największego w historii gminy projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława” również Stacja Uzdatniania Wody w Krążkowie zostanie zmodernizowana. Czekamy już na odbiór nowej studni głębinowej, co pozwoli na uzdatnianie wody z nowego ujęcia. Sytuacja, z którą właśnie skończyliśmy się zmagać, wynikała ze skażenia wody surowej. Oznacza to, że woda, którą pobieramy z ujęcia głębinowego miała w sobie tak duże ilości bakterii, że pomimo całego procesu uzdatnianie, nie udało się jej dokładnie oczyścić. Niestety takie skażenie wód podziemnych wynika często z wylewania szamb na pola i łąki! Pracujemy już nad raportem, który przedstawi ilość zużytej wody oraz ilość wywiezionych szamb do oczyszczalni ścieków w Sławie. Mieszkańcy naszej gminy w najbliższym czasie mogą również spodziewać się kontroli w tym zakresie.

Zmień rozmiar czcionki