Przetarg nieograniczony: Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego dla ZWiK Sława Sp. z o.o. – Etap 1


Sława, 28.03.2019 r.

JRP.511.D.1.2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
ul. Długa 1
67-410 Sława
tel.: 68 356 63 90
fax: 68 356 53 05
ogłasza przetarg nieograniczony na
dostawę pn.:
Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego dla
ZWiK Sława Sp. z o.o. – Etap 1

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: d535b90e-751e-45a9-8f2e-03dbebb05830 

 1. Informacja o udzieleniu zamówienia – z dnia 17.06.2019 r.

 1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – z dnia 17.05.2019 r.

 1. Informacja – lista rankingowa – z dnia 8.05.2019 r.

 1. Informacja z otwarcia ofert – z dnia 30.04.2019 r.

 1. Modyfikacja nr 2 – z dnia 24.04.2019 r.
 2. Pytania i odpowiedzi nr 2 – z dnia 24.04.2019 r.

 1. Modyfikacja nr 1 – z dnia 09.04.2019 r.
 2. Pytania i odpowiedzi nr 1 – z dnia 09.04.2019 r.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
 4. Załączniki w wersji edytowalnej

Zmień rozmiar czcionki