Instalacja użyźniacza glebowego


Budynek stacji odwadniania osadów zlokalizowany na obiekcie oczyszczalni ścieków w Sławie został wyposażony w nowe urządzenia. Dzięki dodatkowemu wyposażeniu będziemy mogli pozbawić cech odpadowych powstającego przy procesie oczyszczania ścieków odpadu, jakim jest ustabilizowany osad komunalny. Aktualnie odpad ten jest przekazywany firmie zewnętrznej w celu dalszego zagospodarowania, co jest dość kosztowne.

Nowa prasa odwadniająca i nowo powstały ciąg technologiczny układu granulacji pozwolą na przetwarzanie ww. odpadu na certyfikowany użyźniacz. Nieopodal obiektu stacji odwadniania osadów powstaje także hala magazynowa, która ma służyć do składowania wytworzonego użyźniacza, a także odwodnionego osadu.

W momencie zakończenia prac modernizacyjnych i budowlanych uzyskane próbki użyźniacza zostaną przesłane do badań laboratoryjnych. Jeśli wyniki będą pozytywne, produkt ten otrzyma certyfikacje i będzie można wprowadzić go na rynek jako produkt polepszający jakość gleby ze względu na swoje właściwości odżywcze i odkwaszające.

Zmień rozmiar czcionki