Nowe Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


Informujemy, że z dniem 21 czerwca 2024 zmianie ulegnie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sława na okres 3 lat.

Taryfa zatwierdzona została przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  w osobie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dniu 11 czerwca 2024 r. decyzją nr V.RZT.70.25.2024.

Treść taryfy zawierająca szczegółowe stawki opłat za wodę i ścieki oraz abonamenty dla  poszczególnych grup taryfowych dostępna jest na stronie : bipzwik.slawa.pl oraz w zakładce  Aktualne taryfy i opłaty na stronie internetowej: www.zwik.slawa.pl – https://zwik.slawa.pl/aktualne-taryfy-i-oplaty/

Zmień rozmiar czcionki