Kanalizacja dla Goli, Śmieszkowa i Wróblowa


W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława” infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna powstanie aż w 13 miejscowościach.

W sierpniu 2018 roku podpisano umowę z Konsorcjum „Piec-Bud” na wykonanie I etapu inwestycji. W ramach kontraktu (za 93 421 702,92 zł brutto) budowana jest stacja uzdatniania wody w Kuźnicy Głogowskiej, oczyszczalnia ścieków w Krążkowie oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne w Krążkowie, Lipinkach, Radzyniu, Kuźnicy Głogowskiej, Myszyńcu, Głuchowie, Tarnowie Jeziernym i Tarnówku.

W minioną środę, tj. 26 czerwca 2019 roku podpisana została pierwsza umowa w ramach II etapu projektu. Wyłonione w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane BODEX J. K. Bordulak z Głogowa już w najbliższych dniach rozpocznie budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Śmieszkowo, Wróblów, Gola i Sława wraz z budową rurociągu tłocznego. Roboty realizowane będą do końca grudnia 2020 roku. Wartość umowy to 21 641 850,00 zł brutto.

Zmień rozmiar czcionki