Kilka zdjęć z budowy w Krążkowie


Prace związane z największym projektem w historii Gminy ciągle idą do przodu.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z budowy oczyszczalni ścieków w Krążkowie. Poza tym prace związane z projektem trwają obecnie również w Goli, Wróblowie, Krępinie, Radzyniu oraz w Tarnowie Jeziernym. W tych miejscach napotkać można małe utrudnienia.

Roboty w Kuźnicy Głogowskiej zbliżają się ku końcowi. Tam położono już prawie cały odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wszystkie prace prowadzone są dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława”

Zmień rozmiar czcionki