Przetarg nieograniczony na roboty budowlane


Sława, 18.06.2019 r.

JRP.511.RB.4.2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
ul. Długa 1
67-410 Sława
tel.: 68 356 63 90
fax: 68 356 53 05
ogłasza przetarg nieograniczony na
roboty budowlane pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława”
– Etap IV

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: b41816de-5901-4fd5-81a3-9e2ab238a79b

  1. Unieważnienie postępowania – z dnia 23.07.2019

  1. Informacja z otwarcia ofert – z dnia 18.07.2019

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. TOM I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Instrukcja dla Wykonawców
  3. Załączniki w wersji edytowalnej
  4. TOM II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki umowy
  5. TOM III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia:

.

Zmień rozmiar czcionki