Przetarg nieograniczony: Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego dla ZWiK Sława Sp. z o.o. – Etap 2


Sława, 18.11.2019 r.

JRP.511.D.2.2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
ul. Henryka Pobożnego 11
67-410 Sława
tel.: 68 35 000 53
ogłasza przetarg nieograniczony na
dostawę pn.:
Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego dla
ZWiK Sława Sp. z o.o. – Etap 2


Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx
Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: 989e2687-629d-4270-891b-0fc009419b3a  

1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 22.01.2020 r.

1. Informacja o odrzuceniu oferty – Remo Michał Piskozub z dnia 21.01.2020 r.
2. Informacja o odrzuceniu oferty – Dobrowolski Sp. z o.o. z dnia 21.01.2020 r.

1. Informacja z otwarcia ofert – z dnia 19.12.2019 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy
5. Załączniki w wersji edytowalnej
6. Pytania i odpowiedzi do przetargu - z dnia 11.12.2019

Zmień rozmiar czcionki