Przygotowanie tablic informacyjnych


Sława, 5 marca 2018 r.

ZP-2/U/DP/2018

ROZEZNANIE RYNKU – zapytanie ofertowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o., zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020, zaprasza do składania ofert na przygotowanie tablic informacyjnych (które po zakończeniu robót budowlanych automatycznie będą pełnić funkcję tablic pamiątkowych) w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława.

Informacja o wyborze Wykonawcy

Specyfikacja zamówienia:

1) 6 tablic zewnętrznych wolnostojących wraz z konstrukcją (umożliwiającą montaż na gruncie):

a) wymiary: 80 x 120 [cm]
b) tablica DIBOND, nadruk full kolor – materiał musi być trwały, odporny na warunki
atmosferyczne, estetyczny
c) konstrukcja (na jednej nodze) umożliwiająca montaż na gruncie – stalowa malowana
proszkowo

2) 2 tablice na dystansach:

a) wymiary: 80 x 120 [cm]
b) hartowane szkło z nadrukiem full kolor, 5-6 mm
c) przystosowane do montażu na wewnętrznej i zewnętrznej ściennie budynku

Tablice muszą spełniać obowiązujące wytyczne w zakresie informacji i promocji programów polityki spójności 2014-2020.

Termin wykonania zamówienia to 30 kwietnia 2018 roku.

Gwarancja: 5 lat

Kryterium wyboru Wykonawcy Zamawiający określił na 100% cena.

Oferty w języku polskim należy składać w formie papierowej (ul. Długa 1; 67-410 Sława) lub elektronicznej (j.paczkowska@zwik.slawa.pl) do 14 marca 2018 r., do godz. 10.00.

W swojej ofercie prosimy, abyście Państwo podali ceny netto i brutto za wykonanie całości zamówienia wraz z dostarczeniem tablic do siedziby ZWiK Sław Sp. z o.o. w Sławie.

Zmień rozmiar czcionki