PT.261.1.2021.STE Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych, piasku z piaskownika oraz skratek z oczyszczalni ścieków w Sławie, woj. lubuskie”.


PT.261.1.2021.STE

Sława, 07.06.2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
ul. H. Pobożnego 11
67-410 Sława
tel.: 68 35 000 53
ogłasza postępowanie na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. p.n.

„Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych, piasku z piaskownika oraz skratek z oczyszczalni ścieków w Sławie, woj. lubuskie”.

25.06.2021 – Zawiadomienie o wyborze oferty – pobierz plik

15.06.2021 – Informacja z otwarcia ofertpobierz plik

  • Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz plik
  • SIWZ – pobierz plik
  • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy pobierz plik
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełniania warunków w postępowaniu pobierz plik
  • Załącznik nr 3 – Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO pobierz plik
  • Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych w okresie 3 lat usług pobierz plik
  • Załącznik nr 5 – Wykaz sprzętu pobierz plik
  • Załącznik nr 6 – Oświadczenie pobierz plik
  • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej bądź braku przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
  • Załącznik nr 8 – Projekt umowy pobierz plik

Zmień rozmiar czcionki