Wszyscy podpiszą nowe umowy


Wszyscy nasi Odbiorcy  w najbliższym czasie powinni podpisać nową umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Od pewnego czasu informowaliśmy Państwa o pracach związanych z dostosowaniem treści umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Nowy wzór indywidualnej umowy został już opracowany, a wraz z nim Ogólne Warunki Umowy. Wkrótce do Państwa domów dostarczymy broszurę pn. Informacja dla Klienta, w której znajdziecie wszystkie obowiązujące od teraz wzory dokumentów oraz aktualne Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z obowiązującymi cenami. Po zapoznaniu się z załączonymi dokumentami, otrzymają Państwo właściwą umowę do podpisu.

Przy okazji przypominamy, że wraz z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 roku Ustawy Prawo Wodne, musieliśmy wówczas opracować ceny na 3 lata – stąd podział stawek w załączniku „Ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków” na trzy kolumny. Określone stawki w pierwszej kolumnie obowiązują od początku czerwca ubiegłego roku.

Jeśli macie Państwo jakieś wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami już teraz: 

  1. Wzór nowej umowy
  2. Ogólne Warunki Umowy
  3. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  4. Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
  5. Ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Zmień rozmiar czcionki