Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, piasku z piaskownika oraz skratek z oczyszczalni ścieków w Sławie, woj. lubuskim


Sława, 10.12.2019 r.

DK.261.4.2019.STE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
ul. Henryka Pobożnego 11
67-410 Sława
tel.: 68 35 000 50
ogłasza przetarg nieograniczony na
Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, piasku z piaskownika oraz skratek z oczyszczalni ścieków w Sławie, woj. lubuskim

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zmień rozmiar czcionki