Zapytanie ofertowe – Budowa kompletnego systemu energetycznego opartego o instalacje agregatu kogeneracyjnego wraz z układem ZKF


Sława, 5.02.2019 r.

GR.511.RB.3.1.2019.PZ

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
ul. Długa 1
67-410 Sława
tel.: 68 356 63 90
fax: 68 356 53 05
ogłasza
Zapytanie ofertowe na:

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa kompletnego systemu energetycznego opartego o instalacje agregatu kogeneracyjnego wraz z układem ZKF w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.”

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu: „Budowa kompletnego systemu energetycznego opartego o instalacje agregatu kogeneracyjnego wraz z układem ZKF w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej nr 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Kogeneracja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164744

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  1. Informacja z otwarcia ofert – z dnia 26.02.2019 r.

  1. Modyfikacja nr 2 – z dnia 20.02.2019 r.

  1. Modyfikacja nr 1 – z dnia 15.02.2019 r.

  1. TOM I. SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców
  2. TOM II. SIWZ – Warunki Umowy
  3. TOM III. SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy
  4. Załączniki w wersji edytowalnej
  5. Załącznik nr 5 – Warunki przyłączenia do sieci Enea Operator Sp. z o.o.
  6. Załącznik nr 6 – Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
Zmień rozmiar czcionki