Zapytanie ofertowe – Budowa kompletnego systemu energetycznego opartego o instalacje agregatu kogeneracyjnego wraz z układem ZKF


Sława, 9.01.2019 r.

GR.511.RB.3.2019.PZ

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
ul. Długa 1
67-410 Sława
tel.: 68 356 63 90
fax: 68 356 53 05
ogłasza
Zapytanie ofertowe na:

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa kompletnego systemu energetycznego opartego o instalacje agregatu kogeneracyjnego wraz z układem ZKF w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.”

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu: „Budowa kompletnego systemu energetycznego opartego o instalacje agregatu kogeneracyjnego wraz z układem ZKF w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej nr 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Kogeneracja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159402

 

 1. Unieważnienie postępowania – 31.01.2019 r.

 1. Informacja z otwarcia ofert – 30.01.2019 r.

 1. Modyfikacja nr 2 – 21.01.2019 r.
 2. Pytania i odpowiedzi nr 1 – 21.01.2019 r.
 3. Modyfikacja nr 3 – 21.01.2019 r.

 1. Modyfikacja nr 1 – 14.01.2019 r.
 2. Załącznik nr 6 – Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

 1. TOM I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców
 2. TOM II SIWZ – Warunki umowy
 3. TOM III SIWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy
 4. Załączniki w wersji edytowalnej
 5. Warunki przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

 

Zmień rozmiar czcionki