Nowe Strącze, Krzydłowiczki, Krzepielów


Zapraszamy na spotkania informacyjne, które prowadzimy wraz z Urzędem Miejskim Gminy Sława.

Tematem spotkań będzie: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nowe Strącze – 05.12.2023, Świetlica Wiejska, 16:00

Krzydłowiczki – 05.12.2023, Świetlica Wiejska, 17:00

Krzepielów – 05.12.2023, Dom Kultury, 18:00

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

Zmień rozmiar czcionki