Przetarg nieograniczony na roboty budowlane


 

Sława, 17.12.2018 r.

JRP.511.RB.2.2018

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
ul. Długa 1
67-410 Sława
tel.: 68 356 63 90
fax: 68 356 53 05
ogłasza przetarg nieograniczony na
roboty budowlane pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława”
– Etap II – Zlewnia oczyszczalni Sława

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: 7b060937-d0d4-439e-81d8-2b37097991df

 1. Informacja o udzieleniu zamówienia – z dnia 10.07.2019 r.

 1. Informacja o udzieleniu zamówienia – z dnia 2.07.2019 r.

 1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. I – z dnia 13.05.2019 r.

 1. Informacja – lista rankingowa – z dnia 30.04.2019 r.

 1. Informacja o odrzuceniu ofert – z dnia 30.04.2019 r.

 1. Informacja dla Wykonawców – z dnia 16.04.2019 r.

 1. Informacja o odrzuceniu oferty – z dnia 08.04.2019 r.

 1. Informacja o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego – z dnia 2.04.2019 r.

 1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. I – z dnia 21.03.2019 r.
 2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. II – z dnia 21.03.2019 r.

 1. Skorygowana lista rankingowa – z dnia 25.02.2019 r.

 1. Przywrócenie odrzuconej oferty – z dnia 20.02.2019 r.

 1. Lista rankingowa – z dnia 12.02.2019 r.

 1. Informacja o odrzuceniu oferty – z dnia 12.02.2019 r.

 1. Informacja z otwarcia ofert – z dnia 7.02.2019 r.

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – z dnia 30.01.2019 r.
 2. TOM I. SIWZ – zmiana z 30.01.2019
 3. Informacja dla Wykonawców – z dnia 30.01.2019 r.

 1. Informacja dla Wykonawców – z dnia 29.01.2019 r.

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – z dnia 23.01.2019 r.
 2. TOM I. SIWZ – zmiana z 23.01.2019 r.
 3. Formularz ofertowy – zmiana z 23.01.2019 r.
 4. JEDZ nr 2 – zmiana z 23.01.2019 r.

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – z dnia 07.01.2019 r.
 2. TOM I. SIWZ – zmiana z 07.01.2019 r.
 3. Wzór karty gwarancyjnej – uzupełnienie z 07.01.2019 r.

 1. Uzupełnienie części ES23.DT Rurociąg tłoczny na poletka filtracyjne – Przedmiar – zmiana z 04.01.2019 r.
 2. Pytania i odpowiedzi dotyczące zapisów ogłoszenia o zamówieniu i treści SIWZ – pismo z 04.01.2019 r.
 3. Uzgodnienia – część I – uzupełnienie z 04.01.2019 r.
 4. Uzgodnienia – część II – uzupełnienie z 04.01.2019 r.

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – z dnia 21.12.2018 r.
 2. TOM I. SIWZ – zmiana z 21.12.2018 r.
 3. TOM II. SIWZ – zmiana z 21.12.2018 r.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. TOM I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Instrukcja dla Wykonawców
 3. Załączniki w wersji edytowalnej
 4. TOM II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki umowy
 5. TOM III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia
  Część 1:
  ES20.DT Sieć kanalizacyjna Gola
  ES21.DT Sieć kanalizacyjna Wróblów
  ES22.DT Sieć kanalizacyjna Śmieszkowo
  ES23.DT Rurociąg tłoczny na poletka filtracyjne
  ES24.DT Rurociąg tłoczny H. Pobożnego
  Część 2:
  ES17.DT Sieć kanalizacyjna Lubiatów
  ES18.DT Sieć kanalizacyjna Krępina
  ES19.DT Sieć wodociągowa Lubiatów, Krępina
Zmień rozmiar czcionki