Sieć kanalizacyjna w części Starego Strącza !


Umowa na realizacje zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Stare Strącze – cz. 1” w formule „zaprojektuj i wybuduj” podpisana. W siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława przy ul. Henryka Pobożnego Prezes Zarządu Jarosław Hermaszewski podpisał umowę z przedstawicielem firmy Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych „EKO” Ryszard Rogowski z Zielonej Góry. W ramach przedsięwzięcia zleceniobiorca wykona sieć kanalizacyjną w miejscowości Stare Strącze – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 319 do byłego przejazdu kolejowego w kierunku miejscowości Lipinki. Wartość całkowita zadania to 5.928.600,00 zł.

Zmień rozmiar czcionki