Stacja Uzdatniania Wody – Kuźnica Głogowska.


Kolejnym etapem prac związanym z budową Stacji Uzdatniania Wody w Kuźnicy Głogowskiej jest uporządkowanie terenu oraz instalacja paneli fotowoltaicznych. Ziemia na placu SUW została rozplantowana i wyrównana. W najbliższych dniach posiana zostanie na niej także trawa, a całość stanie się terenem zielonym. W ostatnim czasie pojawiły się tam także panele słoneczne. System ten pozwoli wykorzystać pozyskaną energię słoneczną do funkcjonowania urządzeń na stacji.

Zmień rozmiar czcionki