Stacja Uzdatniania wody w Krążkowie


Stacja Uzdatniania Wody w Krążkowie zyskała nową elewację, a teren wokół obiektu został zagospodarowany. Wcześniej budynek zyskał także nowoczesne wyposażanie. Zamontowane zostały zbiorniki filtrujące i główne moduły technologiczne. Zainstalowano również automatykę, trwają tam nadal prace elektryczne, a także rozruchy urządzeń. Dla porównania prezentujemy budynek po i przed remontem.

Zmień rozmiar czcionki