Taniej, szybciej i wygodniej


W grudniu 2016 roku ZWiK Sława Sp. z o.o. wraz z 16 innymi podmiotami zawiązały partnerstwo, na czele którego stoi Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Celem partnerstwa było wspólne ubieganie się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT”. Dofinansowanie otrzymało 3 beneficjentów. W sierpniu 2017 r. lider partnerstwa podpisał umowę na dofinansowanie projektu w kwocie prawie 21 mln złotych.

Zakres przewidzianych działań na terenie Gminy Sława kalkuluje się na prawie 2 mln złotych. Dzięki realizacji projektu zakupionych i zamontowanych zostanie 2500 sztuk nadajników radiowych wraz z wodomierzami dostosowanymi do zdalnego odczytu. To nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia sprawdzenie stanu wodomierza, bez konieczności wejścia do budynku. Poza tym, nie wychodząc z domu będzie można m.in podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków, zapoznać się z usytuowaniem sieci wodno-kanalizacyjnej, złożyć wniosek i otrzymać warunki techniczne do przyłączy, czy opłacić fakturę.


Stacja Uzdatniania Wody – Kuźnica Głogowska.

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława” na Stacji Uzdatniania Wody w Krążkowie zainstalowane...
Read More

Nowe wodomierze w prezencie wielkanocnym

Kolejne działania w ramach projektu! Już pod koniec marca 2018 r. rozpoczynamy wymianę wodomierzy wraz z nakładką...
Read More

Taniej, szybciej i wygodniej

W grudniu 2016 roku ZWiK Sława Sp. z o.o. wraz z 16 innymi podmiotami zawiązały partnerstwo, na...
Read More

Zmień rozmiar czcionki