JRP.511.RB.4.1.2020 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane


JRP.511.RB.4.1.2020

Sława, 22.07.2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
ul. Henryka Pobożnego 11
67-410 Sława
tel.: 68 35 000 50
ogłasza przetarg nieograniczony na
roboty budowlane pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława– Etap IV – Budowa garażu dla samochodów Specjalistycznych”

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu : baa68cf2-09d3-4111-98bd-979b6007d203

Klucz publiczny dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Zmień rozmiar czcionki