Przedłużone terminy płatności


Drodzy Klienci,

z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemicznego, w trosce o wzajemne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy, że w miesiącu kwietniu nie będą osobiście roznoszone faktury za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. Faktury zostaną wystawione w naszym systemie, zgodnie z dokonanymi odczytami, z przedłużonym terminem płatności i dostarczone Państwu w maju wraz z kolejną fakturą.
Na wyraźną prośbę ze strony Państwa zobowiązujemy się do wysłania bieżącej faktury pocztą tradycyjną.

Zgodnie z planem przesłane zostaną e-faktury, również z wydłużonym terminem zapłaty.

Faktury za wywóz nieczystości płynnych oraz pozostałe usługi, a także faktury dotyczące podmiotów gospodarczych wystawione i dostarczone zostaną na dotychczasowych zasadach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji pozostajemy do Państwa dyspozycji w kontakcie telefonicznym pod numerem: 68 35 000 53 oraz w kontakcie mailowym pod adresem: sekretariat@zwik.slawa.pl od poniedziałku do piątku, w godz. od 9 do 13.

Życzymy Państwu zdrowia i wytrwałości.

Zmień rozmiar czcionki