Stacja Uzdatniania Wody – Lubogoszcz.


Nie wszyscy wiedzą, ale Stacja Uzdatniania Wody w Lubogoszczy również wyposażona jest w fotowoltaikę. SUW w tej miejscowości jest kolejnym terenem wyposażonym w ten nowoczesny rodzaj pozyskiwania energii.

Tego typu inwestycje związane są z pozyskiwaniem i przetwarzaniem odnawialnych źródeł energii, która w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony naszej planety. System fotowoltaiczny pozwala wykorzystać pozyskaną energię słoneczną do funkcjonowania urządzeń na stacji.

Wszystkie prace realizowane są dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława”.

Zmień rozmiar czcionki