System kogeneracyjny


We wrześniu 2020 r. zakończono realizację projektu pn.: „Budowa kompletnego systemu energetycznego opartego o instalacje agregatu kogeneracyjnego wraz z układem ZKF w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.”.W ramach projektu wybudowano kompletny system energetyczny oparty o instalację agregatu kogeneracyjnego zasilanego biogazem z oczyszczalni ścieków w Sławie wraz z układem ZKF (zamknięta komora fermentacyjna). Do ZKF kierowane są komunalne osady ściekowe wytwarzane na oczyszczalni ścieków w Sławie oraz inne osady pozyskane z terenu naszej gminy. W wyniku procesu fermentacji metanowej w warunkach beztlenowych, w zbiorniku ZKF powstaje gaz fermentacyjny – biogaz. Po oczyszczeniu wyprodukowany biogaz kierowany jest do jednostki kogeneracyjnej, gdzie w wyniku jego spalania powstaje energia elektryczna i cieplna, która wykorzystywana jest w całości na potrzeby oczyszczalni ścieków w Sławie.Inwestycja ta to nowoczesne rozwiązanie technologiczne pozwalające na uzyskanie podwójnego efektu: ekonomicznego w postaci znaczącego obniżenia kosztów energii elektrycznej i pozyskania ciepła wykorzystywanego w oczyszczalni oraz ekologicznego, który polega na uniknięciu emisji CO₂ i innych zanieczyszczeń, a również stabilizacji osadów ściekowych.

Zmień rozmiar czcionki