JRP.261.1.2022 Przetarg nieograniczony na: „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Stare Strącze – cz. 1” w formule „zaprojektuj i wybuduj”


JRP.261.1.2022

Sława, 11.05.2022 rok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
ul. Henryka Pobożnego 11
67-410 Sława
tel.: 68 35 000 53
ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
„Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Stare Strącze – cz. 1w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania w miniPortalu : c9de7c1c-0651-4137-b1d7-30933bb13ce4

Klucz publiczny dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

10.06.2022 r. Informacja o udzieleniu zamówieniaplik do pobrania

02.06.2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejplik do pobrania

01.06.2022 r. Informacja z otwarcia ofertplik do pobrania

25.05.2022 r. Pytanie i odpowiedźpytanie , odpowiedź

23.05.2022 r. Pytania i odpowiedzi – pytanie , odpowiedź

18.05.2022 r. Pytania i odpowiedzipytanie , odpowiedź

17.05.2022 r. Uzupełnienie dokumentacji

 1. PFU – Stare Strącze – plik do pobrania

11.05.2022 r. Dokumentacja przetargowa

 1. TOM I SIWZ – plik do pobrania
 2. TOM II Projekt Umowy – plik do pobrania
 3. Wzór formularza ofertowego – plik do pobrania
 4. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – plik do pobrania
 5. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz braku podstaw do wykluczenia – plik do pobrania
 6. Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia –plik do pobrania
 7. Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień –plik do pobrania
 8. Wzór wykazu wykonanych zamówień – plik do pobrania
 9. Stare Strącze 1 – plik do pobrania
 10. Stare Strącze 2 – plik do pobrania

Zmień rozmiar czcionki