JRP.511.RB.3.1.2020 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie projekt-unijny01_logotypy_lacznie-01.svg

JRP.511.RB.3.1.2020

Sława, 31.12.2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
ul. Henryka Pobożnego 11
67-410 Sława
tel.: 68 35 000 50
ogłasza przetarg nieograniczony na
roboty budowlane pn.:
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sławie
z instalacją użyźniacza gleby” – Etap III

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu : d1ac249a-b7a1-4228-935c-a2cdf31a1fcb

Klucz publiczny dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumentacja przetargowa – 31.12.2020 r.

 1. TOM I SIWZ.pdf – pobierz
 2. TOM II SIWZ.pdf – pobierz
 3. TOM III SIWZ.pdf – pobierz
 4. TOM III SIWZ.docx – pobierz
 5. Formularz ofertowy – pobierz
 6. JEDZ – pobierz
 7. Ogłoszenie – pobierz
 8. Załącznik nr 1 do TOM II – pobierz
 9. Załącznik nr 3-9 – pobierz
 10. Załącznik nr 10 – pobierz

Aktualizacja dokumentacji przetargowej:

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – pobierz plik
 2. Zmiana treści SIWZ – pobierz plik
 3. TOM I zmiana- pobierz plik
 4. Tom II zmiana- pobierz plik
 5. Budynek mech. oczyszcz. ścieków – przekrój- pobierz plik
 6. Komora przelewowa KP- pobierz plik
 7. Komora ścieków – pobierz plik
 8. TW 22 – pobierz plik
 9. załącznik nr 1a – załącznik do oferty pobierz plik
 10. załącznik nr 1b – oferta cenowa pobierz plik
 11. Zasuwa DN 500 opis – pobierz plik

Zmień rozmiar czcionki